VELKOMMEN TIL MIN HJEMMESIDE.

Jeg er en glad amatørfotograf, født og opvokset i den lille by Gammel Rye,
som ligger midt i den skønne Østjyske natur.

Hovedinteressen ligger på billeder af guldsmede og vandnymfer, samt slanger.
Jeg bestræber mig på at være ude i det tidlige forår, så jeg kan få billeder
af de første hugorme der kommer frem for at varme sig i forårssolen,
og jeg kører gerne langt for at få et billede af den første guldsmed, eller af en sjælden art.

Modelbilleder er en anden gren af min fotografiske interesse.
Jeg fotograferer både Danske amatørmodeller og professionnelle modeller fra hele Europa.
Med mine modelbilleder forsøger jeg at skabe kreative værker,
både i optagelsen og også i den efterfølgende redigering.
Mange af mine modelbilleder bliver anerkendt og præmieret ude i verden.

Hvis du er model og kunne tænke dig at samarbejde med mig,
så kontakt mig via kontaktformularen.

Mit formål med fotograferingen, er at kunne skabe billeder
som kan bruges i konkurrencer over hele verden.
Jeg har indtil nu  over 3000 antagelser på verdensplan,
og har opnået flere titler, medaljer, mentions og diplomer.
I 2019 opnåede jeg som den 5 dansker nogensinde at få titlen EFIAP/Platin,
I 2017 opnåede jeg den nationale titel ESDF
I 2020 opnåede jeg titlen PPSA i det amerikanske forbund PSA
I 2021 opnåede jeg titlen NSMiF/s i det nordiske fotoforbund
I 2019 opnåede jeg titlen Crown 2 i Global Photographic Union
I 2022 fik jeg titlen Genius (G.APS) i Bangladesh

Mvh. Danne Johansen

WELCOME TO MY WEBSITE.

I am a happy amateur photographer, born and raised in the small town of Gammel Rye,
which is situated in the beautiful nature of East Jutland.

Main interest is pictures of dragonflies, damsels, and snakes.
I strive to be out in early spring, to get pictures of the first adders
that appears to warm themselves in the spring sun,
and I’m happily travelling far to get a picture of the first dragonfly,
or one of the rare species.

Model Pictures are another branch of my photographic interest.
I photograph both Danish amateur models and professional models from all over Europe.
With my model pictures I try to create creative works,
both in the recording and also in the subsequent editing,
and many of my model images are recognized and rewarded all over the world.

If you are a model and would like to cooperate with me,
please feel free to contact me via the contact form.

My purpose in photography is to create images
that can be used in competitions all over the world.
Until now I have more than 3000 acceptances worldwide,
and have achieved a lot of titles, medals, mentions and diplomas.
In 2019 I recieved the International title EFIAP/Platin as the 5 photographer in Denmark ever.
In 2017 I recieved the Danish title ESDF
In 2020 I recieved the title PPSA in The American Photo Society PSA
In 2021 I recieved the title NSMiF/S in the Nordic Photosociety
In 2019 I recieved the title Crown 2 in Global Photographic Union
In 2022 I recieved the title Genius (G.APS) i Bangladesh

Regards.
Danne Johansen